İptal ve İade Şartları

Acente, Leader Travel tarafından kendisine bildirilen ürünlerin rezervasyon sistemini kullanarak kontenjanlı olanların rezervasyonunu yapacaktır. Rezervasyon ve satış esnasında tüketiciden alınması gereken tüm bilgilerin doğru olarak alınması ve muhafaza edilmesinden acente sorumludur. Hatalı, yanlış bilgiden dolayı yaşanabilecek tüketici mağduriyetlerinin tazmini tamamen acenteye aittir.

Acente ödemeyi mail/tele order ile alıyorsa formlar kesinlikle tüketici tarafından kendi el yazısı ile doldurularak ıslakimzası alınacaktır. Mail / tele order ödeme itirazlarının sorumluluğu ve oluşabilecek tazmin yükümlülükleri tamamenacenteye aittir. Leader Travel bu durumda taraf değildir. Leader Travel operasyon departmanı tarafından hazırlanmışürünler hakkında detaylı bilgiler ve ürünlerle ilgili genel kuralların yazdığı dokümanlar, yüz yüze satışlarda acentetarafından satış anında Tur Kayıt Formu, Voucher veya Tüketici sözleşmesi ile birlikte bastırılacak ve diğer evraklar ilebirlikte tüketiciden ıslak imzası alınacaktır. Gerekli tüm belgelerin tüketiciye imzalatılması ve yasal süre içindegereğince muhafaza edilmesi acentenin sorumluluğundadır. Aksi takdirde tüketicinin uğrayabileceği her türlü zararacente tarafından karşılanacaktır. Yasa ve yönetmelik gereği internet üzerinden veya çağrı merkezleri kanalı ile yapılantelefon satışlarında tüketiciye kalıcı veri saklayıcısı ile voucher, paket tur sözleşmesi gönderilecektir, ıslak imza alınmasızorunluluğu değildir.

Leader Travel eksik/hatalı işlem nedeni ile kaynaklanan hatalardan dolayı oluşacak olan, maddi/ manevi kayıplarınıherhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmadan acenteye rücu edecektir.

Acente rezervasyon değişiklik ve iptal talepleri de, Leader Travel operasyondan bilgi ve onay almadan tüketiciye onayveremez. Değişiklik ve iptaller için paket Tur Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. Özel ürün, Flash Promosyon, erkenrezervasyon dönem satışlarında iptal ve değişiklik şartları Leader Travel ‘in bu satışlar için belirlediği kurallar uygulanır.Bu kurallar için amir yasalar geçerlidir. Acente bu konularda inisiyatif kullanamaz. Bu nedenle Leader Travel ‘in bu türürünlerde iptale onay vermemesi durumunda tüketicinin şikayetleri neticesi verilen kararlardan Leader Travel sorumludur.

Acente’nin bu nedenle ödeme yapmak zorunda kalması halinde ödemiş olduğu tüm bedelleri, tazminat ve idari paracezaları da dahil Leader Travel’e rücu etme hakkı bulunmaktadır.

Bedel iade şartları, acente tarafından yapılan rezervasyon iptallerinde,

14.01.2015 tarihinde yürürlüğe giren Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliğinin, ‘Sözleşmenin Feshi’ başlıklı 16.Maddesine göre;

  1. Gezi hareket tarihine 30 gün kalaya kadar yapılan iptallerde tur bedelinin tamamı iade edilir. 30-15 gün kala yapılan iptallerde uçak bileti hariç gezi bedelinin %50si iade edilir. Uçak biletinin iadesi yoktur.
  2. Gezi hareket tarihine 14-0 gün kala yapılan iptallerde gezi bedelinin tamamı cezaya uğrar ve iade yapılmaz.
  3. Gezi hareket tarihinde uçak, otobüs ve sair ulaşım aracı kaçırıldığı için geziye katılmama durumunda gezi bedelinintamamı cezaya uğrar ve iade yapılmaz.
  4. Gezi içerisinde veya başlangıcında isteyerek veya istek dışı geziye devam etmeme hallerinde ödenen ücretin tamamı cezaya uğrar, hiçbir iade yapılmaz.
  5. Yapılacak isim değişikliklerinde turu oluşturan ürünlerin, tedarikçilerinden kaynaklı (uçak, otel, otobüs, sigorta vs.) olası işlem ücret ya da ceza bedelleri olamadığı sürece isim değişiklikleri ücretsiz olarak yapılacaktır.
  6. Tüketicinin gerekli tüm özeni göstermesine rağmen öngöremediği ve engelleyemediği bir durum veya mücbir sebepnedeniyle paket turun başlamasına otuz günden daha az bir süre kala fesih bildiriminde bulunması halinde, ödenmesizorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ile üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen veiadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, herhangi bir kesinti yapılmaksızın Tüketici’nin ödemiş olduğu bedel iade edilir.
  7. Charter uçuşlarda ve garanti koltuk anlaşmalı uçaklarda 30-16 gün öncesi iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp,uçak ücreti iadesi söz konusu değildir, turun kalkışına 15 ve daha az süre kala yapılan iptallerde toplam tur ücretiiadesiz olup, katılımcıya cayma bedeli olarak fatura edilir.
  8. Charter uçuşları ile ilgili olarak tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu gereğince; bu tür uçuşlarda saat değişikliği, duraklama yerleri değişikliğimümkündür. Uçuş saatleri 48 saat önceden kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bukonudaki değişiklikler nedeni ile Acente sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabuledilemez. Kalkıştan 48 saat önce güncel uçuş saatlerinin acenteden kontrol edilmesi ve onaylatılması katılımcının sorumluluğundadır.

Satış Destek